BİLGİSAYAR DERSİ SINAV SORU ÖRNEKLERİ

 


1- Microsoft Word’de bir metni seçmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılamaz?

a) Fare ile metnin başlangıç noktasından farenin sol tuşuna basılı tutarak            

b) Düzen mönüsünden tümünü seç komutuyla         

c) Shift tuşu ile beraber yön tuşlarını kullanarak                                                   

(d) Ctrl tuşu ile beraber yön tuşlarını kullanarak

 

2- Internet Explorer penceresinde “Sık Kullanılanlar” menüsü için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

a.) İnternette en çok ziyaret edilen siteleri otomatik olarak burada oluşur.

(b) Kullanıcı çok sık kullandığı siteleri buraya ekleyerek bu sitelere buradan kolayca ulaşır.

c.) Kullanıcının en çok kullanıldığı siteler otomatik olarak burada oluşur.

d.) Sık kullanılan menü seçeneklerine buradan ulaşılabilir.

Microsoft Office Araç Çubuğu Simgeleri 

Yukarıdaki tabloda Microsoft Word ve Microsoft Excel araç çubuklarında bulunan bazı simgeler verilmiştir. 3, 4, 5, 6 ve 7. soruları tabloya göre cevaplayınız.

3- Simge 3 hangi görev için kullanılır?

      a) Numaralandırma yapar                  (b) Madde işareti ekler                  
      c)Madde işaretini değiştirir               d) Paragraf girintisi ekler
 
 

4- Simgelerden hangisi veya hangileri sadece Microsoft Word araç çubuklarında bulunur?
a.) Simge 2 ve Simge 3         (b) Simge 4 ve Simge 6  
c.) Simge 1 ve Simge 7         d.) Simge 3
 
 

5- Simgelerden hangisi veya hangileri çizim araç çubuğunda bulunur?
a.) Simge 3 ve Simge 4          b.) Simge 6 ve Simge 8 
c.) Simge 4                            (d) Simge 4 ve Simge 6
 

6- Simge 2 hangi görev için kullanılır ve kısayol tuşu nedir?
a.) Sil, Ctrl+z    b.) Sil, Shift+Delete     d.) Geri Al, Ctrl+g    (d) Geri al, Ctrl+z
 


7-
Fare ile seçilmiş bir yazıyı 10 birim büyüklükte, eğik ve sayfaya ortalı yapmak için hangi simgeler kullanılmalıdır?

a.) Simge 1, Simge 3, Simge 6                    b.) Simge 3, Simge 5, Simge 6

(c) Simge1, Simge 5, Simge 7                    d.) Simge 1, Simge 3, Simge 7 

 8- Genellikle bir seçenek, pencere ya da işlemden çıkmak için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Enter            (b) Esc                                        c) Backspace                            d) Alt 

9- Bilgisayarda bulunan bilgiyi kağıda aktarmak amacıyla kullanılan donanım birimine ne ad verilir?

a) Scanner (tarayıcı)      b)Plotter (çizici)         (c)Printer (yazıcı)  d)Monitör (ekran)

 

10- Programların ve verilerin kullanıldıkları zaman geçici olarak depolandıkları bellek birimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) ALU          b)Yardımcı bellek(ROM)          c) CPU            (d) Anabellek(RAM)

 

11- Delete tuşu ile sildiğimiz dosyalar aşağıdaki masaüstü öğelerinden hangisine atılır?      

a) Bilgisayarım    b)Ağ komşuları          (c) Geri dönüşüm kutusu           d)Belgelerim

 12- ”@Âãê咒 gibi karakterleri Word’ün hangi menüsünün hangi seçeneğinden alırız?

a) Görünüm/Araç çubukları        b) Biçim/Yazıtipi        (c) Ekle/Simge  d) Ekle/Kesme 

13- Aşağıdakilerden hangisi masaüstündeki bir klasörü açmak için yapılacak fare hareketidir?

a) Sağ tıklama     b) Sağ çift tıklama      c) Sol tıklama                 (d) Sol çift tıklama 

14- Word’de üstbilgi ve altbilgi nasıl eklenir?

a) Ekle menüsünden üstbilgi ve altbilgi seçilerek.                

b) Biçim menüsünden stiller ve biçimlendirme seçilerek.

(c) Görünüm menüsünden üstbilgi ve altbilgi seçilerek.       

d) Ekle menüsünden simge seçilerek

 15- Word’de büyük başlangıç harfleri hangi menüler yardımıyla oluşturulur?

 a)Ekle-Simge   b)Biçim-Başlangıcı Büyüt    c)Biçim-Paragraf   (d)Biçim-Yazıtipi    

 16- Excel’de satır ve sütunların kesiştiği yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) İmleç                b) Tablo                (c) Hücre               d) Kitap

 17- =EĞER(D4>50;“GEÇTİ”;“KALDI”)  formülüne göre sonucun GEÇTİ olabilmesi için D4 hücresindeki sayının en az kaç olması gerekir?

a) 50                    (b) 51                    c) 49                    d) 60 

18- =YUVARLA(ORTALAMA(A5:A20) ; 0)  şeklindeki formülün görevi nedir?

a) A5 ile A20 arasındaki sayıların ortalamasını verir.

b) A5 ile A20 arasındaki sayıları yuvarlar.

(c) A5 ile A20 arasındaki sayıların ortalamasını yuvarlar.

d) A5 ile A20 arasındaki sayıları yuvarlayıp ortalamasını alır.

 19- =ORTALAMA(B3:B6)  formülünün açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) =B3+B4+B5+B6                                                      b) =(B3+B5+B6) / 4

c) =B3+B4+B5+B6 / 4                                                   (d)=(B3+B4+B5+B6) / 4

 20- E-mail (elektronik posta) hesabında ataç işareti genellikle hangi anlama gelir?

a.) Gönderilecek elektronik postanın birden fazla kişiye aynı anda gönderilmesi.

b.) Gönderilecek elektronik postanın önem derecesinin yüksek olması.

(c) Elektronik posta ile birlikte ekte dosya gönderilmesi.

d.) Birden fazla elektronik postanın aynı anda gönderilmesi. 

 21- Word’de Klavyeden yazılamayan karakterleri eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?    

a.) Biçim/Simge      b.) Ekle/Nesne        c.) Düzen/Simge              (d) Ekle/Simge

 22- Powerpoint’te hazırlanan gösteriyi başlatmak için hangi tuş kullanılır?

      a.) F2                    b.) F4               (c) F5                   d.) F7

 23- Microsoft Excel’de satır ve sütunların kesişmesiyle oluşan alanlara ne denir?

   (a) Hücre            b ) kutu                    c )  Bölme                     d ) Kare

 

   24- Aşağıdakilerden hangisinde Microsoft Word´de yapılamaz?

   a.) Tablo             b.) Resim ekleme         c.)  Grafik        (d) Formül oluşturma

 25- Access için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

(a)      Slayt gösterisi hazırlanabilir.                b.) Veri kaydı tutulabilir

 b)      Rapor alınabilir                                     d.) Dışarıya veri gönderilebilir

 26- Hangisi Access’te veri türü değildir?

a.)  Metin              b.) Evet-hayır          c.) Tarih-saat         d.) Resim

 27- Aşağıdakilerden Hangisi Access ile oluşturulmaz?

a.) Tablo       b.) Sorgu      c.) Form          d.) Dilekçe

 

28- Tablonun bir alanında resim, ses veya grafik gibi nesneler saklanması aşağıdaki veri tiplerinden hangisiyle olur?

a.)    Tarih-saat        b.) Para birimi  c.) Otomatik sayı        d.) Ole nesnesi

 29- Belirli özelliklere göre seçim yapılmasını sağlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

a.) Form   b.) Rapor         c.) Sorgular      d.)Makrolar

 30- Excel’de bir hücreye;         (IF(10>8; “büyük”; “küçük”)) formülü yazılırsa o hücredeki görüntü aşağıdakilerden hangisi olur?         

A)küçük          (B)büyük            C)10           D)8 

31- A9 ve A4 hücrelerindeki değerleri toplamını A5’e bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?       

A) =A9*A4/A5                 B) =A9*A4\A5       (C) =(A9+A4)/A5                D)A9*A4/A5 

32- D2 hücresinde bir öğrencinin ortalama notu yazılıdır. Eğer bu not 50’den küçükse KALDI; 50’den büyük ya da eşitse GEÇTİ bilgisini yazan formül aşağıdakilerden hangisidir?     

A)=EĞER(D2<49; “GEÇTİ”; “KALDI”)      (B)=EĞER(D2<50; “KALDI”; “GEÇTİ”)      C)=EĞER(D2>49; “KALDI”; “GEÇTİ”)      D)=EĞER(D2>55; “GEÇTİ”; “KALDI”) 

33- Microsoft Powerpoint programında aşağıdakilerden hangisi bir dosyaya yeni slayt eklemek için kullanılamaz?

a) Ekle-Yeni slayt

b) Standart araç çubuğunda Yeni slayt kısayol tuşu

c) Ekle-Slayt çoğalt

(d) Ekle-Nesne-Microsoft Powerpoint slaytı-Tamam

 

34-  PowerPoint’teki bir sununun slaytlarına tarih ve saat ekleme işlemini aşağıdakilerden hangisi ile yaparız?

a) Araçlar-Biçim

b) Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi

(c) Ekle-Tarih ve Saat

d) Düzen- Özel Yapıştır

 

35- Windows’ta sisteme bağlı olan sürücüler (disket, harddisk, cd) nerede listelenir?
            a)Denetim masası                                (b)Bilgisayarım

            c)Geri dönüşüm kutusu                       d)Donatılar

 36- Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın kendi iç kayıt birimidir?

            a) Disket          b) CD              (c) Harddisk                 d) USB

 37- Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek hangisidir ?

(a)  Dosya - Sayfa Yapısı - Kenar Boşlukları

b)  Dosya - Sayfa Yapısı - Kâğıt

c)   Dosya - Sayfa Yapısı - Düzen

d)  Hiçbiri

 38- Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

a)   Düzen  - Sayfa Numarası      

b)   Dosya – Sayfa Numarası

c)   Biçim – Sayfa Numarası

(d)   Ekle – Sayfa Numarası    

 39- Windows XP’de sistem ayarları (klavye, fare v.b) nerede yapılır?

      a)Donatılar       b)Disk birleştirici          c)Scandisk       (d)Denetim masası


40-
Internet Explorer penceresinde açık olan sayfayı başlangıç sayfası olarak ayarlamak için hangi yol izlenmelidir.

(a) Araçlar - Internet seçenekleri – Geçerli Olanı Kullan

b.) Araçlar - Internet seçenekleri – Varsayılanı Kullan

c.) Görünüm -  Giriş Sayfası - Geçerli Olanı Kullan

d.) Görünüm -  Giriş Sayfası - Varsayılanı Kullan

 41- Microsoft Powerpoint programında renkleri düzenlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

(a) Tasarım şablonları    b.) Animasyon düzenleri    c.) Slayt düzeni  d.) Slayt geçişi

 42- Aşağılardakilerden hangisi bilgisayarın iç donanım birimidir?

(a) CPU                 b) Monitör                c) Klavye                    d) Fare 

43- Windows’ta kopyalama amacıyla birden fazla dosyayı tek tek seçebilmeyi sağlayan tuş hangisidir?

a) Tab                   b) Insert                   (c) Ctrl                        d) Alt 

44- 8 karakter boşluk vermek yada paragraf yapmak için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Shift             b) Backspace                          c) Home                       (d) Tab 

45- Windows’a girildiğinde ekrana gelen ilk görüntüye ne denir?

a) Bilgisayarım             b) Denetim masası       

(c) Masaüstü                 d)Görev çubuğu 

46- Aşağıdakilerden hangisi donanım parçası değildir?

a) Kasa                       b)Monitör                      

c)Klavye                      (d)Windows

 

 

 

 

 

Cevap 

 

Cevap 

 

Cevap 

 

Cevap 

 

Cevap 

1

D

11

C

21

D

31

C

41

A

2

B

12

C

22

C

32

B

42

B

3

A

13

D

23

A

33

D

43

C

4

C

14

C

24

D

34

C

44

D

5

D

15

D

25

A

35

B

45

C

6

B

16

C

26

D

36

C

46

D

7

C

17

B

27

D

37

A

 

 

8

B

18

C

28

D

38

D

 

 

9

C

19

D

29

C

39

D

 

 

10

D

20

C

30

B

40

A